Vandaag open van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00.

Vlinderkleppen

Een van de meest gebruikte kwartslagafsluiters in een industriële installatie is de vlinderklep. De eerste toepassingen van de vlinderklep vindt men reeds terug in de stoommachine van James Watt. In de huidige installaties worden vlinderkleppen gebruikt voor vloeistoffen, gassen, dampen en bulkgoederen.

Fluxer kan jou een volledige range vlinderkleppen aanbieden. Onze voorraad bestaat uit de, standaard, centrische vlinderkleppen waar, in tegenstelling tot de excentrische vlinderkleppen, de klepas precies in het midden van de stroming staat.

Zo kan je bij ons centrische vlinderkleppen uit gietijzer, staal en RVS, al dan niet geautomatiseerd met een pneumatische actuator of een elektrische aandrijving, in onze voorraad terugvinden. Excentrische vlinderkleppen en rookgaskleppen zijn eveneens te verkrijgen.

Lees verder

Werking vlinderklep

Bij een vlinderklep bestaat het afsluitelement uit een ronde schijf, ook wel disc genoemd. Deze schijf roteert in het huis om een as, die in het geval van een (con)centrische vlinderklep, in het midden van de stroming staat. De diameter van de klepschijf is meestal even groot als de leidingdiameter.

Bij een volledige open stand steekt het afsluitelement uit de behuizing waardoor je tijdens installatie moet rekening houden dat de schijf niet gehinderd wordt door aangrenzende afsluiters en appendages. Doordat de klepschijf-as, zelfs in volledige geopende toestand steeds in de stroming staat zal deze altijd een hindernis vormen.

De maximale capaciteit van een vlinderklep ligt vele malen hoger als bij een klepafsluiter.