BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS | VERSIE 15 JULI 2019

Privacy verklaring

& cookiebeleid Fluxer bvba

Fluxer bvba, gevestigd in de Ovenstraat 29, B-8800 ROESELARE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ovenstraat 29, B-8800 ROESELARE +32 51 20 71 41

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Fluxer bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 • Bankrekeningnummer.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Fluxer bvba verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Kredietwaardigheidscheck
Bij Fluxer bvba is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Fluxer bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

HOELANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Fluxer bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nadat je een product of dienst bij ons hebt afgenomen blijf je maximaal 4 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. Doe je mee aan een enquête, dan slaan we de door jou achterlaten persoonsgegevens 3 jaar op voor analyse-doeleinden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met privacy@fluxer.be.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Fluxer bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Fluxer bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.
Raadpleeg onze uitgebreide cookie verklaring op deze pagina.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fluxer bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fluxer.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Fluxer bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@fluxer.be.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Fluxer bvba die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Tijdens uw bezoek aan onze website plaatsen wij cookies op uw computer of mobiel toestel. Cookies worden geplaatst om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

WAT ZIJN COOKIES?

“Cookies” zijn kleine bestandjes of stukjes informatie uitgezonden door deze website die op uw computer of mobiel toestel kunnen worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Ze brengen onder andere informatie over uw browsertype, uw besturingssysteem en uw geografische locatie in kaart.

WAAR GEBRUIKEN WE COOKIES VOOR?

Wij gebruiken cookies om onze website eenvoudiger in gebruik te maken en om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere bezoekers op onze website. Zonder cookies is een website als een goudvis die zijn geheugen verliest telkens wanneer u een nieuwe pagina bezoekt. Door het plaatsen van cookies onthoudt onze website bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.

Wij gebruiken cookies ook om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen zodat we een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop bezoekers van onze website gebruik maken zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen onze organisatie. We geven uw gegevens niet door aan derden.

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

Er zijn verschillende categorieën van cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Gezien deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren kan u deze cookies niet weigeren zonder dat dit invloed heeft op de werking van onze website. U kan deze cookies wel verwijderen: zie hieromtrent ‘Hoe kan ik cookies beheren?’.

Functionele cookies
Deze cookies verzamelen informatie omtrent uw voorkeuren. Zij houden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of login gegevens bij.

Analytische cookies
Dergelijke cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Zo wordt onder andere bijgehouden hoe lang iemand op de website blijft. Op die manier kan de gebruikservaring van de website verbeterd worden. Deze informatie wordt volledig anoniem verzameld.

Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te volgen. Op basis hiervan wordt een gebruikersprofiel opgemaakt waardoor meer gepersonaliseerde informatie kan worden verstuurd. Deze website maakt geen gebruik van marketing cookies.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Naam Type Aanbieder Doel Vervaldatum
PHPSESSID Essentieel Fluxer.be Bewaart de status van gebruikerssessie. Sessie
language Functioneel Fluxer.be Onthoudt de gebruikers taalkeuze. 5 jaar
_ga Analytisch Fluxer.be Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten. 2 jaar
_gat Analytisch Fluxer.be Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te vertragen. Sessie
_gid Analytisch Fluxer.be Meet hoe gebruikers de website gebruiken. Sessie

Hoe kan ik cookies beheren?

U heeft steeds het recht om bepaalde cookies te accepteren of te weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

U kan ook uw browser instellingen zo aanpassen dat deze cookies accepteert of weigert. Indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dan kan u nog steeds gebruik maken van onze website, maar wij kunnen niet garanderen dat alle functionaliteiten van onze website werken of dat u toegang heeft tot alle delen van onze website.

Gezien de manier waarop u cookies kan weigeren via uw browserinstellingen varieert van browser tot browser, raadpleegt u best het menu van uw browser.